Görme Engelliler

TARİHÇEMİZ

     Okulumuzun 1992 yılı başlarında temeli atılarak yapımına başlanmıştır.Kdz.Ereğli eşrafından hayırsever Hacı Mehmet Ali Yılmaz ve Hacı Kadri Yılmaz Kardeşlerin arsa vermeleri ve nakdi yardımlarıyla yapılmış olan  okulumuzun 1996 Eylül ayında inşaatı bitmiştir.

     Okulumuz, 1996 yılında genel ve yabancı  dil ağırlıklı lise olarak hizmete başlamıştır. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren okulumuz  MEHMET ALİ VE KADRİ YILMAZ ANADOLU LİSESİ olarak öğrencilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

     Okulumuz: 5260 metrekarelik alanda tek  blok üzerine 5 katlı olarak inşa edilen okulumuzda 25 derslik, 1 müdür odası, 2  müdür yardımcısı odası, 1 memur odası, 1 bilgisayar laboratuarı, fizik, kimya,  biyoloji dersleri için ortak kullanılan 2 fen bilimleri laboratuarı, 1sosyal  bilimler laboratuarı,1 kütüphane, 60 kişilik 1 toplantı salonu, 1 öğretmenler  odası, 1 arşiv odası, 1 rehberlik servisi odası,1 spor salonu,1 satranç odası,1  resim atölyesi,1 öğrenci kantini, 1  temizlik odası, 1 veli görüşme odası, 1 okul  aile birliği odası, 1 test merkezi odası, 1 okul gelişim odası, 1 öğretmen  yemek salonu  bulunmaktadır.                         

     Okulumuzda normal öğretim  yapılmaktadır. Okulumuzda şu anda   6 adet Anadolu Lisesi 9.sınıf ve 4 yıllık genel lise bölümü   bulunmaktadır. Okulumuzun toplam öğrenci sayısı 720 .  Sınıfların öğrenci mevcudu ortalama Genel lisede 25 ,anadolu lisesinde 30 kişidir.                 

     Okul içinde kapalı devre kamera sistemi  mevcuttur. Bilgisayar laboratuarında 15+1, idareci odalarında 5 , fen ve sosyal  laboratuarlarında 3, öğretmenler odasında 1, rehberlik servisinde 1,memur  odasında 1 olmak üzere toplam 27 bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayar  laboratuarında, idareci odalarında ve öğretmenler odasında  internet bağlantısı vardır.                   

     Okul kütüphanesi nöbetçi öğretmenlerin  gözetiminde nöbetçi öğrencilerin sırayla görevlendirilmesiyle faaliyettedir.  Bilgisayar laboratuarında 1 tepegöz ve 1 projeksiyon makinesi vardır ve isteyen  öğretmenin kullanımına sunulmuştur. Fen laboratuarında yeterli miktarda  laboratuar malzemesi bulunmamaktadır.                                                         

     Okulumuzun web sayfası hizmete girmiştir. Öğrencilerle ilgili bilgilere (devam durumu, notlar, sınav  tarihleri vb.) şu an için internet üzerinden ulaşmak mümkündür. 

    Okulumuzda  öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla  izcilik,drama,spor,satranç,havacılık.vb etkinlikler  düzenlenmektedir. Öğretmenlerimizin hizmet yılı  ortalaması 5-15 yıl olup bunlardan 8’i uzman öğretmen,  4’ü yüksek lisansını tamamlamış  öğretmenlerdir . Öğretmenlerin hepsi kadrolu olup, sözleşmeli öğretmen  bulunmamaktadır. Okulun öğretmen kadrosu sayıca tamdır. Okulumuzda öğretmen  sirkülasyonu yok denecek kadar azdır.                 

     Öğretmenlerimiz, kişisel ve mesleki  gelişimlerine katkı sağlaması açısından okul çıkışı saatlerinde hizmet içi  eğitimlere katılabilmekte ve okul yönetimi de bunu teşvik etmektedir.Okul çıkışlarında idareci,öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli sportif faaliyetler yapılmaktadır. Öğretmenlerimizden bazıları 2006-2007 eğitim öğretim yılında toplam kalite  yönetimi (1 kişi), bilgisayar kullanımı ve branşları konusunda hizmet içi  eğitimlere katılmışlardır. Öğretmenlerin bazıları  bilgisayar kullanımı konusunda sertifika  sahibidir.                           

     Öğrencilerimizin sosyo-ekonomik  düzeyleri orta seviyededir. Öğrencilerimizin çok azı parçalanmış , boşanmış  aile çocuklarıdır. Bir kısmının da anne ve babaları memleketlerinde olup,  kendileri diğer yakınlarının (dede, anneanne vb) yanında kalmaktadırlar.Bazı öğrencilerimizde  özgüven eksikliği vardır.

     Okulda düzenlenen sosyal ve kültürel  faaliyetlerin öğrenci başarısına olumlu katkısını bildiğimizden, spor, bilim,  fen teknoloji, çevre koruma ve küresel ısınma,felsefe,demokrasi ve insan  hakları, gezi tanıtma ve turizm,havacılık,kültür edebiyat, kütüphane, müzik,  sağlık temizlik ve beslenme, satranç, sivil savunma, sosyal dayanışma ve  yardımlaşma, trafik güvenliği ve ilkyardım, tiyatro, Kızılay ve Yeşilay,  bilinçli tüketici,havacılık olmak üzere toplam 18 kulüp faaliyeti yürütülmektedir.Ayrıca  izcilik çalışmalarına başlanılmıştır. Okulumuzda futbol, basketbol, voleybol,  atletizm, badminton takımlarımız il düzeyinde turnuvalara katılmaktadır.             Okulumuzda  disiplin olayları çok azdır. Bunda rehberlik servisinin etkisi büyüktür. 

    Rehberlik servisimizde 1 rehber öğretmen görev yapmaktadır.Rehber öğretmen her  veli toplantısında branş öğretmenleri gibi velilere öğrenciler hakkında bilgi  vermekte, bunun yanı sıra velilere yönelik anne baba eğitimi, öğrenci  psikolojisi, ergenlik dönemi gelişim özellikleri vb. konularda eğitim çalışmaları  gerçekleştirmektedir. Ancak okul veli işbirliği yeterli düzeyde değildir.  Velilerin okula katkısının sağlanmasında zorluk çekilmektedir.